2. BARAJLAR KONGRESİ

13-15 Şubat 2014

Baraj Mühendisliği camiasının Değerli Mensupları,

Hatırlanacağı üzere 1. Barajlar Kongresi 11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara’da Tasarım Kriterleri konusunda düzenlenmiş, beklenenin üzerinde bir katılım olmuş ve aşağıda sıralanan konularda Rehber Dokümanlar yayınlanmıştır.

  • Baraj Tasarımında Sismik Parametre Seçimi Rehberi
  • Baraj Hidrolik Yapıları Tasarım Rehberi
  • Dolgu Barajlar Tasarım Rehberi
  • Beton Barajlar Tasarım Rehberi
  • Baraj Emniyeti Rehberi
  • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Yapısal Tasarım Rehberi
  • Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Hidromekanik ve Elektromekanik Teçhizat Tasarım Rehberi
  • Taşkınlar Hidrolojisi Tasarım Rehberi

“Türkiye’deki Barajlar ve HES Projelerinde Örnek Uygulamalar”ın ele alınacağı 2. Barajlar Kongresi,13-15 Şubat 2014 tarihleri arasında Demos Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenecek olan Barajlar ve HES Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul (Yeşilköy) Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu kongrede; mühendislik, teknik müşavirlik, müteahhitlik alanında hizmet vermekte olan firmalar ile tedarikçi, daimi teçhizat ve hidromekanikekipman üreticisi firmaların ve yatırımcı kuruluşlar ile DSİ’nin ülkemizdeki uygulamalarını/deneyimlerini içeren konularda tebliğ sunmaları öngörülmektedir.
Bu konularda tebliğ sunmayıarzu edenlerin, 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak hazırlayacağı tebliğ özetini ilgili konu başlığını da bildirerek 30 Kasım 2013 tarihine kadar tuncer.dincergok@dsi.gov.tradresine göndermeleri gerekmektedir.

Baraj mühendisliği ve inşaatı sektöründe ülkemizde yaşanan deneyimlerinizi paylaşarak kongremize sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.


Ergün ÜZÜCEK
2. Barajlar Kongresi
İcra Komitesi Başkanı